Det kan bli mycket dyrare att hyra än att äga

Kommuner som gör en riktig kalkyl ser att det under 30 år blir ungefär dubbelt så dyrt att hyra sina fastigheter som att äga dem själv.”
Det säger fastighetskonsulten Daniel Svensson, som i 20 år hjälpt kommuner att spara pengar, till Dagens Nyheter.

Han anser det självklart att det blir billigare i längden att äga och att många beslutsfattare är genuint okunniga.
”Det finns inga fördelar med att hyra, om det inte bara gäller en tillfällig lösning. Sunt bondförnuft är vad som gäller”, säger han och gör en jämförelse:

”Jag har aldrig träffat en kommunal tjänsteman eller en lokalpolitiker som äger en villa som sedan säljer den och bor kvar, men då hyr den. Om man inte gör det privat varför ska man då göra det när man kliver in i sin roll i kommunhuset? Det är väldigt märkligt”.

Privata fastighetsbolag hör dagligen av sig och erbjuder sig att köpa in kommunala fastigheter som sedan ska hyras istället. Fagersta kommun nappade på ett sådant erbjudande och sålde Brukskontoret och Norra station för drygt 20 miljoner till fastighetsbolaget Offentliga hus för att sedan hyra in sig i 25 år.

Konsulten Daniel Svensson har tillsammans med länsstyrelsen kartlagt hur 33 kommuner arbetar.
”Det visade sig att många inte ens vet vilka hus de äger. Kommunerna vet inte hur stora fastigheterna är eller vilka kostnader de har. När vi frågat hur deras investeringskalkylverktyg ser ut har de inget svar. Många är genuint okunniga”, säger Daniel Svensson och fortsätter:

”Det är där de privata fastighetsbolagen kliver in. De säger att de kan städa upp husen, köpa dem och hyra ut dem till kommunen – ”så att ni slipper betala för det”. Bolagen ser ut som räddare i nöden, utan att kommunen förstår innebörden av vad de kommit överens om. Det brukar ta sju, åtta år innan de inser att det blir väldigt dyrt”.

”Hade kommunerna haft lika kompetent personal som fastighetsbolagen som förhandlar om det här hade det inte blivit några hyraffärer över huvud taget”, säger han till DN.

Och han får medhåll från sakkunnigt håll.
”Vad vi funnit – om man antar att alla variabler är lika i övrigt – är att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att äga fastigheten”, säger Emelie Värja, forskningschef vid Kommuninvest.

På DN:s fråga om Härnösands stora hyresupplägg, som var ett sätt att hantera pensionsskulden var ett klokt beslut, svarar Eric Liljeström, lokalförsörjningschef i kommunen:
”Sammanfattningsvis nej. Hade den majoritet som sitter i dag fattat beslutet, så hade man inte gjort så här. Det finns fördelar i och med att man frigör kapital men nackdelarna överväger tydligt, det ser vi nu. Om kommunen kan finansiera investeringar, så är det alltid billigare än att låta en extern aktör göra det.

%d bloggare gillar detta: