Allt mer pekar på att det blir cykling i Högbyn

E-förslaget med downhillcykling i Högbyn kan komma att förverkligas. Initiativtagaren har planer på att driva verksamheten genom en förening som på sikt kan samla även andra intressenter i området.

Enligt förslaget skulle de tidigare slalombackarna kunna nyttjas till utförscykling och göras om till leder för mountainbike och downhillbackar.
Ett liknande ärende behandlades 2018 då förslagsgivarna bland annat fick med sig att fundera kring vilken organisationsform de ville driva det eventuella projektet i. Vidare dialog och återkoppling uteblev dock.

Utbildnings- och fritidsnämnden har beslutat att ställa sig positiv till e-förslaget, under förutsättning att en förening ansvarar för drift- och underhåll av anläggningen.
Kultur- och fritids föreningsutvecklare har etablerat kontakt med förslagsgivaren och en pågående dialog kring e-förslaget förs.
Förslagsgivaren är intresserad av att driva projektet genom en nybildad ideell förening.

Förslagsgivaren och föreningsutvecklaren har ännu ett möte inbokat för att diskutera förutsättningarna för bildandet av en ny förening samt projektets eventuella fortsättning.
Förslagsgivaren har idéer om att föreningen ska bli en sorts paraplyorganisation som i framtiden kan samla andra intressenter kring aktiviteter i området.
Ambitionen från förslagsgivaren är att söka och genomföra projektet med i huvudsak externa pengar.
Att påbörja projektet våren/sommaren 2022 bedöms vara en realistisk målsättning, anser kultur och fritid.

%d