Skinnskatteberg säger nej till vindkraftsparker

Kommunstyrelsen i Skinnskatteberg beslutade på tisdagen att säga nej till alla etableringar av stora vindkraftsparker.

– Ett historiskt beslut. En enorm vinst för kommunen, säger Jan Onning, en av dem som kämpat i många år mot planerna på vindkraftsparker.

I Skinnskattebergs kommun finns i idag inga vindkraftverk. Det finns dock ett antal vindkraftföretag som har visat intresse att bygga vindkraftparker inom kommungränsen och utanför i andra kommuner. Att bygga en vindkraftpark är en lång process och kan ta upp 6 till 8 år.

Men för att bygga krävs tillstånd och protesterna har varit hårda mot hur parkerna kan förstöra för djurlivet, ha störande ljud, bland annat. Och nu har Skinnskatteberg sagt ifrån efter ett förslag från Bo Öberg, Moderaterna i kommunstyrelsen på tisdagen.

– Det innebär att vi kommer att slippa de 280 meter höga monster som vi riskerade att få runt om i våran kommun. Vi sa dock ja till småskalig vindkraft och solkraftsparker. Områdena till solkraft måste dock arbetas in i översiktsplanen, påpekar Bo Öberg som fick stöd av majoriteten.

– Detta ligger helt i linje med kommunens satsning på friluftsliv, naturturism, och lugna bullerfria miljöer för att attrahera nya medborgare, säger en glad vindkraftsparksmotståndare, Jan Onning till FN.

Definitionen på småskalig vindkraft ska vara:
A, Kategori: Gårdsverk
B, Höjd: 20-50m
C, Antal: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov.
D, Placering: Beroende från fall till fall. Kommunen beviljar bygglov. Rådgivande är att placeringen ska harmoniera med omgivningen, samt att i översiktsplanen arbeta in områden för solkraftsparker.

%d bloggare gillar detta: