Politiken kostar Fagerstaborna tio miljoner om året

Medan det förr om åren mestadels var en ideell sysselsättning att engagera sig politiskt för att jobba för samhällets bästa, har arvodena höjts så att det är lönsamt, åtminstone för eliten. Totalt kostar politiken i Fagersta runt tio miljoner per år.

Det visar Fagersta kommuns sammanställning av ersättningar och arvoden till förtroendevalda, där kommunalrådet Marino Wallsten ligger i topp med 842 278 kronor i årslön för sitt uppdrag att leda Fagersta kommun. Till detta kommer ersättning för vissa externa uppdrag.
Det är bättre betalt än vad genomsnittet av landets kommunalråd tjänar med 776 000 trots att Fagersta tillhör en av de mindre kommunerna.

Orsaken är att Marino Wallsten fick ärva ett ovanligt högt arvode 2014 som hade drivits upp av Moderaterna som ett tack för att Stig Henriksson gjorde ett grovjobb med att sanera Fagerstas ekonomi och detta har fortsatt räknats upp årligen utan någon hänsyn till utveckling, prestation eller resultat.

En vanlig fritidspolitiker får 320 kronor för första timmen. För varje påbörjad halvtimme utbetalas därefter 87 kronor. Till detta kommer ersättning för förlorad arbetsförtjänst vilket sammantaget ger uppdraget som politiker en extra inkomst. Och det drar i väg rejält med kostnader för den lokala demokratin även om det allra mesta redan är bestämt före mötena.

Mest får de som är ordförande i socialnämnden, utbildningsnämnden och NVK, Niclas Bergström, Sune Andersson, och Gustav El Rachidi, alla S. Trots att S är helt beroende av M för att gå igenom sina förslag har M inte fått en enda ledarpost.

Nästa vecka ska arvodena fastställas till de som ska sitta i det nyinrättade kultur- och fritidsutskottet under kommunstyrelsen.

Här är listan på de fasta arvodena från årsskiftet. En del förändringar kan ske eftersom ansvaret för integration, kultur- och fritid och kostservice flyttats till kommunstyrelsen.
Till detta kommer sammanträdesrvoden samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Förutom dessa nämnder finns även gemensamma funktioner med andra kommuner som NVK, Södra Dalarnas miljö- och bygg, räddningstjänsten, med mera.

%d bloggare gillar detta: