Den fridlysta flodpärlmusslan lever i Klockarbo vid Baggå

Baggå i Skinnskatteberg är närmaste granne med naturreservatet Klockarbo och sträcker sig utmed Hedströmmen, där den fridlysta och hotade flodpärlmusslan lever, helt beroende av öring.

Området präglas av väcker natur med forsande vatten och högvuxen granskog i en brant sluttning. Här får besökarna utforska naturen på egen hand, eftersom det inte finns några anlagda stigar att följa.

”Det myllrar av liv i både vattnet och markerna intill. Hedströmmen är ett av länets fyra vattendrag där den hotade och fridlysta arten flodpärlmussla lever. Flodpärlmusslan kräver rent och strömmande vatten för att överleva. Den är beroende av fisken öring för att kunna föröka sig, eftersom flodpärlmusslans larver lever som parasiter på öringens gälar innan de utvecklas till musslor”, berättar Länsstyrelsen.

Larverna sitter kvar på öringarnas gälar i cirka nio månader och under den tiden utvecklas de till musslor. När musslorna är ungefär 0,4 mm släpper de taget om gälen, faller till botten och gräver ner sig.
De första åren är den helt nedgrävd men efter fem till åtta år blir de synliga. Öringen skadas inte av musslan utan lever vidare.

Skogen består främst av gran med inslag av björk, gråal och äldre tallar. Det finns döda träd i området, till glädje för olika insekter och fåglar som hittar både mat och boplats i de döda träden.
Från parkeringen vid Ormdalen kan man gå en stig till naturreservatet Baggå.

Bruksleden går längs med ån precis utanför reservatet och i den sydvästra delen gör den en liten sväng in.
Det finns en rastplats vid Hedströmmen och i området kan man se spår efter bäverns framfart i form av gnagda och fällda träd. Här finns också spår av gamla husgrunder.

%d bloggare gillar detta: