Allt mer beröm till maten i Fagersta

Efter att en del av maten som tillagas vid det nya storköket i Fagersta fick kritik har en rad åtgärder vidtagits för att förbättra kvaliteten. Och nu kommer det in allt fler positiva omdömen om rätterna som serveras på skolor och äldreboenden.

Kommunen beslutade ”mot bakgrund av återkommande frågor och synpunkter gällande kvaliteten på den kost som levereras från kommunens produktionskök” att göra en större genomlysning av kostservice.
Utredaren presenterade en rad rekommendationer till åtgärder och ett förbättringsarbete påbörjades förra året.

Dagliga kvalitetsmöten genomförs nu på centralköket inklusive receptdatabasköket där föregående och innevarande dags matproduktion behandlas.

– Antalet avvikelser har fortsatt reducerats kraftigt samt att antalet inkomna synpunkter i form av beröm har ökat. Samtliga rätter provsmakas av samtliga kockar direkt efter tillagning samt efter två timmars varmhållning, förklarar kostchef Elisabeth Åsblom.

Hon rapporterar vidare att utbildning har genomförts för ledningsgruppen, medan chefsutbildning samt storköksutbildning för offentliga kök, där även en specialkostutbildning ingår, inte kunnat genomföras än på grund av pandemin.

Samtliga rätter fotograferas till en ”referens- bank” och kravställan sker vid upphandling av livsmedel.
Samtliga skolors matråd fungerar bra och regelbundna träffar görs. Inbjudan till skolornas föräldraråd saknas dock och är önskvärd.
Ett kvalitetsarbete har inletts och fortgår för förskolematen. Matsedeln har utvecklats och representanter för kostservice kommer att medverka.

Matråd har genomförts vid flertalet av social- förvaltningens mottagningskök. Dock har arbetet begränsats till följd av pandemin.
Av samma anledning har borådsmöten på Malmen inte kunnat genomföras.
Ett särskilt uppdrag har getts till verksamhetens kostvetare och ett intensivt arbete fortgår. Dietist konsulteras vid behov.

Kostservice anser att äldreomsorgen bör se över hur de arbetar med måltiden som en del av de boendes välbefinnande. Socialförvaltingen har påbörjat arbetet. Kontakt med vård och omsorg har inletts och diskussioner pågår hur man ska gå vidare.
Man har också tagit fram kostnader för portioner samt en ny prissättningsmodell.

Kraven på råvaror har skärpts vid kostservice vilket höjt kvaliteten på maten.

%d bloggare gillar detta: