Revisionen anser att fullmäktige behöver ta upp granskningen igen

Vid måndagens fullmäktigemöte i Fagersta godkändes investeringarna för 2020 trots att det fanns två helt olika versioner. Nu vill revisorerna att ärendet tas upp igen.

I samband med granskningen av årsredovisningen ställde revisionen frågor kring investeringsredovisningen, vilket resulterade att ekonomichefen noterade att investeringsredovisningen på sidorna 45 och 46 var 2019 års sammanställning.

I fredags, den 23 april, uppdaterades dokumentet årsredovisning 2020 inför behandlingen i kommunfullmäktige och lades som ytterligare dokument i handlingarna. Dock utan någon förklaring till att innehållet var helt olikt den första versionen.

Revisionens ordförande Pia Boiardt påpekade på kommunfullmäktigemötet, som kan ses på kommunens hemsida, att det fanns två versioner med olika innehåll och investeringsbelopp. Men kommunfullmäktige valde ändå att godkänna årsredovisningen.

Till detta hör en granskningsrapport från Pwc och revisionsberättelse från revisorerna i kommunen. Efter ett klargörande möte i tisdags står det klart att Pwc har fått rätt siffror genom den redovisningsportal som de använder i granskningar, så granskningen av räkenskaperna är baserad på rätt siffror.

– Men eftersom kommunstyrelsen har godkänt fel investeringsredovisning och kommunfullmäktige har haft två versioner, anser revisionen tillsammans med Pwc att investeringsredovisningen bör tas upp i kommunstyrelsen och vidare igen i kommunfullmäktige så att beslut fattas på korrekt information, säger Pia Boiardt.

%d bloggare gillar detta: